Beursreglement

Iedere standhouder en bezoeker dient zich te houden aan de volgende richtlijnen:

 • Er mogen geen dieren of planten verhandeld worden die op grond van de huidige Belgische wetgeving niet mogen gehouden worden.
 • Als de wetgeving (Belgische, Europese of Internationale) documenten vereist voor het houden of verhandelen van aangeboden of gekochte dieren of planten, moeten die op eenvoudige vraag ter plaatse kunnen voorgelegd worden.
 • Het aanbieden, kopen of ruilen mag alleen gebeuren in de daartoe bestemde beurszaal.
 • Aangeboden dieren moeten in goede conditie verkeren, moeten in geschikte terraria tentoongesteld worden en op een veilige manier vervoerd kunnen worden. De specifieke behoeften van elk dier moeten te allen tijde vervuld zijn. (Welzijn der dieren)
 • Dieren die bij ontsnappen een reëel gevaar inhouden voor mensen, mogen niet meegebracht worden naar de beurs, tentoongesteld of verkocht worden.
 • Bij elk tentoongesteld dier of plant moet op duidelijk zichtbare wijze de wetenschappelijke en Nederlandse naam vermeld zijn, evenals land en streek waar het dier in het wild voorkomt, de eventuele CITES-status, geslacht, nakweek of wildvang en de exacte prijs in Euro. De koper moet degelijk geïnformeerd worden over de omstandigheden waarin het dier moet gehouden worden.
 • Er mag geen documentatie verspreid worden buiten de standruimte.
 • De verdeling van flyers, brochures en het hangen van affiches buiten de gehuurde stand is niet toegelaten.
 • Aan jongeren onder 16 jaar die niet vergezeld zijn van een volwassene, mogen geen dieren verkocht worden.
 • De standhouders moeten hun stand bij het einde van de beurs leeg, volledig opgeruimd achterlaten en alle afval met zich meenemen.

Bij niet naleving van het beursreglement kan de (verdere) toegang tot de beurs geweigerd worden en dit zonder enig recht op terugbetaling.
De standhouder kan nooit verhaal uitoefenen op de organisatie.
Bij bevestiging van uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de huidige algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden en het beursreglement van Naturaria-Fair 2018.
We wensen je een leuke beursdag!

Betalingsvoorwaarden

Bij registratie via de website www.naturaria-fair.be en na het bevestigen via uw e-mailadres, ontvangt u via e-mail automatisch een bevestiging terug van uw reservatie met hierin het totaal te betalen bedrag en de bankgegevens TERRA vzw. Noteer alvast uw bestelnummer/ordernummer voor alle briefwisseling en betalingen.

 • Inschrijving via de website en het bevestigen van uw inschrijving via e-mail gelden als bewijs van overeenkomst.
 • Betalingen vanuit België kunnen via overschrijving op volgende rekening:
  • IBAN: BE92 0682 0401 0023 BIC: GKCCBEBB (Dexia) t.a.v. TERRA vzw
  • Mededeling: bestelnummer/ordernummer + uw naam
 • Betalingen kunnen geschieden met Paypal, Ideal, Sofort, Mastercard, Maestro,Visa of overschrijving. Overschrijvingen dienen ten laatste 14 dagen na inschrijvingen betaald te worden, zo niet wordt uw inschrijving geannuleerd door de organisatie.
 • Uw registratie is pas 100% gegarandeerd na betaling van het verschuldigde totaalbedrag en na akkoord verklaren met het beursreglement en de betalingsvoorwaarden bij het inschrijven via de website.
 • EXPRESS CHECK-IN: Het betalen van het standgeld en het accepteren van het beursreglement voor 15 augustus 2018 geven recht op een GROENE KAART => EXPRESS CHECK-IN (PARKING) op zaterdagmiddag 29 september vanaf 17.00h tot 19.30h of zondagmorgen 30 september vanaf 07.00h. tot 09.00h (Geen aanschuiven en wachten meer)
 • NORMAL CHECK-IN: Betalingen na 15 augustus 2018 geven recht op een RODE KAART = NORMALE CHECK-IN met de nodige controles en afhalen documenten ter plaatse: betaling, parkingkaarten, etc. (REGISTRATION) op zondagmorgen 30 september vanaf 07.00h. tot 09.00h.
 • Dit jaar hebben we zaal 3. De indeling van de zaal wordt chronologisch gedaan en op basis van de inschrijvingen+ betalingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen maar de volgorde van de afgehandelde inschrijvingen wordt steeds gerespecteerd.
 • Standplaatsen niet betaald op 1 september 2018 zullen opnieuw aangeboden worden aan registranten van de wachtlijst, hiertegen is geen verhaal mogelijk

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering zijn wij verplicht om een bedrag van 25€ in rekening te brengen om de administratieve kosten te dekken.

 • Bij annulering voor 15 juni 2018 wordt het totale bedrag verminderd met 25€ (administratiekosten) terugbetaald.
 • Bij annulering voor 15 juli 2018 wordt 75% van het totale bedrag terugbetaald, verminderd met 25€ (administratiekosten)
 • Bij annulering voor 15 augustus 2018 wordt 50% van het totale bedrag terugbetaald, verminderd met 25€ (administratiekosten) + kosten parkingkaarten.
 • Bij annulering na 15 augustus 2018 worden er geen terugbetalingen meer gedaan.
 • Bij annulering op basis van ernstige redenen zoals o.a. hospitalisatie, overlijden, ongeval (Medisch getuigschrift verplicht) wordt 75% van het totale bedrag terugbetaald, verminderd met 25€ (administratiekosten).
 • Bij volledige bezetting van de totale zaal en schriftelijke annulering kunnen wij, wanneer we uw volledige standruimte + nutsvoorzieningen verder kunnen verhuren, een terugbetaling voorzien.
 • Bij niet betalen en niet opdagen op de beurs wordt uw inschrijving voor een volgende beurs alleen nog aanvaard bij onmiddellijke betaling van het totale bedrag bij inschrijving. (PayPal, etc.)