Beursreglement

Iedere standhouder en bezoeker is verplicht zich te houden aan de volgende richtlijnen:

 • Er mogen geen dieren of planten verhandeld worden die op grond van de huidige Belgische wetgeving niet mogen gehouden worden. Hou er rekening mee dat in 2019 de Vlaamse positieve lijst voor reptielen in voege is getreden en dat alleen reptielen die vermeld zijn op de Vlaamse Positieve lijst reptielen en die nagekweekt zijn in Vlaanderen tentoongesteld, verhandeld of gehouden mogen worden.
 • Als de wetgeving (Belgische, Europese of Internationale) documenten vereist voor het transporteren, houden of verhandelen van aangeboden of gekochte dieren of planten, moeten de originele documenten op eenvoudige vraag ter plaatse kunnen voorgelegd worden.
 • Het aanbieden, kopen of ruilen mag alleen gebeuren in de daartoe bestemde beurszaal (Hal 3).
 • Aangeboden dieren moeten in goede conditie verkeren, moeten in geschikte terraria tentoongesteld worden en op een veilige manier vervoerd kunnen worden. De specifieke behoeften van elk dier moeten te allen tijde vervuld zijn. (Welzijn der dieren).
 • Dieren die bij ontsnappen een reëel gevaar inhouden voor mensen, mogen niet meegebracht worden naar de beurs, tentoongesteld of verkocht worden.
 • Bij elk tentoongesteld dier of plant moet op duidelijk zichtbare wijze de wetenschappelijke en Nederlandse naam vermeld zijn, evenals land en streek waar het dier in het wild voorkomt, de eventuele CITES-status, geslacht, nakweek of wildvang en de exacte prijs in Euro. Dieren worden bij voorkeur per kweekgroep verkocht. De koper moet degelijk geïnformeerd worden over de omstandigheden waarin het dier moet gehouden worden.
 • Er mag geen documentatie verspreid worden buiten de gereserveerde eigen standruimte.
 • De verdeling van flyers, brochures en het hangen van affiches buiten de gehuurde stand is niet toegelaten. Het is absoluut verboden om materialen aan deuren, meuren of vensters te kleven.
 • Aan jongeren onder 16 jaar die niet vergezeld zijn van een volwassene, mogen geen dieren verkocht worden.
 • De standhouders moeten hun stand bij het einde van de beurs leeg, volledig opgeruimd en zuiver achterlaten en alle afval met zich meenemen.

Bij niet naleving van het beursreglement kan de (verdere) toegang tot de beurs geweigerd worden en dit zonder enig recht op terugbetaling.
De standhouder kan nooit verhaal uitoefenen op de organisatie.
Bij bevestiging van uw inschrijving verklaart u zich akkoord met de huidige algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden en het beursreglement van Naturaria-Fair.

GELIEVE U TE INFORMEREN BETREFFENDE DE VLAAMSE POSITIEVE LIJST REPTIELEN DIE SINDS 2019 IN VOEGE IS IN VLAANDEREN.

Betalingsvoorwaarden

Bij registratie via de website www.naturaria-fair.be en na het bevestigen via uw e-mailadres, ontvangt u via e-mail automatisch een bevestiging terug van uw reservatie met hierin het totaal te betalen bedrag en de bankgegevens TERRA vzw. Noteer alvast uw bestelnummer/ordernummer voor alle briefwisseling en betalingen.

KIJK OOK ZEKER IN UW SPAM WANTS SOMS KOMT DE BEVESTIGING HIERIN TERECHT.

 • Inschrijving via de website en het bevestigen van uw inschrijving via e-mail gelden als bewijs van overeenkomst.
 • Betalingen kunnen geschieden met Paypal, Ideal, Sofort, Mastercard, Maestro,Visa of overschrijving op volgende rekening:
  • IBAN: BE92 0682 0401 0023 BIC: GKCCBEBB (Dexia) t.a.v. TERRA vzw
  • Mededeling: bestelnummer/ordernummer + uw naam
 • Overschrijvingen dienen ten laatste 14 dagen na inschrijvingen betaald te worden, zo niet wordt uw inschrijving geannuleerd door de organisatie.
 • Alle standen van 6 meter en meer moeten betaald zijn voor 31 augustus en kunnen vanaf 2022 NIET meer ter plaatse betaald worden. Bij niet betaling, wordt uw inschrijving/plaats na deze datum ter beschikking gesteld aan andere standhouders op de wachtlijst.
 • Uw registratie is pas 100% gegarandeerd na betaling van het verschuldigde totaalbedrag en na akkoord verklaren met het beursreglement en de betalingsvoorwaarden bij het inschrijven via de website.
 • EXPRESS CHECK-IN: Het betalen van het standgeld en het accepteren van het beursreglement voor 15 augustus geven recht op een GROENE KAART => EXPRESS CHECK-IN (PARKING) op zaterdagmiddag 24 september 2022 van 17u00 tot 19u30h of zondagmorgen 25 september van 07u00 tot 09u00 (Geen aanschuiven en wachten meer)
 • NORMAL CHECK-IN: Betalingen na 15 augustus geven recht op een RODE KAART = NORMALE CHECK-IN met de nodige controles en afhalen documenten ter plaatse: betaling (voor kleine standen), parkingkaarten, etc. (REGISTRATION) op zondagmorgen 25 september 2022 van 07u00 tot 09u00.
 • Dit jaar hebben we hal 3. De indeling van de zaal wordt chronologisch gedaan en op basis van de inschrijvingen+ betalingen. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen maar de volgorde van de afgehandelde inschrijvingen/betalingen wordt steeds gerespecteerd.
 • Standplaatsen niet betaald op 1 september 2022 zullen opnieuw aangeboden worden aan registranten van de wachtlijst, hiertegen is geen verhaal mogelijk
 • De definitieve indeling van de zaal wordt afgesloten op 31 augustus 2022 en nadien zijn geen wijzigingen of verplaatsingen meer mogelijk, enkel nog aanvullingen op lege plaatsen en vervangingen.
 • De plaatsen van standhouders die niet aanwezig zijn op de dag van de beurs om 9u00 worden doorgegeven aan ander standhouders op de wachtlijst.
 • Er is gratis koffie of thee voorzien voor alle standhouders van 7u00 tot 9u00 ’s morgens aan de koffiebar.
 • Toiletbezoek voor de standhouders is GRATIS

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering zijn wij verplicht om een bedrag van 25€ in rekening te brengen om de administratieve kosten te dekken.

 • Bij annulering voor 15 juni wordt het totale bedrag verminderd met 25€ (administratiekosten) terugbetaald.
 • Bij annulering voor 15 juli wordt 75% van het totale bedrag terugbetaald, verminderd met 25€ (administratiekosten)
 • Bij annulering voor 15 augustus wordt 50% van het totale bedrag terugbetaald, verminderd met 25€ (administratiekosten) + kosten parkingkaarten.
 • Bij annulering na 15 augustus worden er geen terugbetalingen meer gedaan.
 • Bij annulering op basis van ernstige redenen zoals o.a. hospitalisatie, overlijden, ongeval (Medisch getuigschrift verplicht) wordt 75% van het totale bedrag terugbetaald, verminderd met 25€ (administratiekosten).
 • Bij volledige bezetting van de totale zaal en schriftelijke annulering kunnen wij, wanneer we uw volledige standruimte + nutsvoorzieningen verder kunnen verhuren, een terugbetaling voorzien.
 • Bij niet betalen en niet opdagen op de beurs hebt u geen recht meer om in te schrijven voor een volgende beurs of wordt uw nieuwe inschrijving alleen nog aanvaard bij onmiddellijke betaling van het totale bedrag. (PayPal, etc.)

Het Naturaria Fair team wenst u een leuke, aangename en gezellige beurs op 25 september in Antwerpen!